تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
30 خرداد 1401
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
30 خرداد 1401
آخرین مهلت ثبت نام
22 آذر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله
22 آذر 1401
تاریخ برگزاری

22 و 23 آذر ماه 1401
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
چالش های فنآوری اطلاعات و ارتباطات در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
چالش های آموزشی خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
چالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
چالش های اقتصادی خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
حقوق و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
چالش های مدیریت بحران و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
چالش های مطالعه و خواندن در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
فضای مجازی و خانواده چالش های فنآوری اطلاعات و ارتباطات در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
سواد اطلاعاتی و رسانه ای و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های فنآوری اطلاعات و ارتباطات در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
آزادچالش های آموزشی خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
شاخص های سلامت در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
کودک و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
زنان و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
ازدواج و طلاق در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
فرزند آوری در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
مدیریت خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های سلامت (جسم و روان) خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
الگوی مصرف خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های اقتصادی خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
شاخص های کلان اقتصادی در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکروناچالش های اقتصادی خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
آزادحقوق و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
آزادچالش های مدیریت بحران و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا
آزادچالش های مطالعه و خواندن در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا


ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

09010341318

نمابر
ایمیل

ncfc@baboliau.ac.ir

آدرس

مازندران، بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

روز شمار همایش
تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل